Privacybeleid

Dit is de website/landingspagina van Belgium Trucks & Trailers.

Wij zijn gevestigd te Roeselaarsestraat 38a te 8850 Ardooie.

Ons ondernemingsnummer is 0859.564.312, ons BTW-nummer is BE0859.564.312.

Ons privacybeleid is er om u te informeren over welke gegevens we over u verzamelen, waarom, hoe u deze kunt controleren en hoe we de persoonlijke informatie die we van u ontvangen gebruiken. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij garanderen voor zover als mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website. Deze regels zijn van toepassing op alle websites die toebehoren aan BTT. BTT behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk gewenst moment te wijzigen of te verwijderen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

U bent beschermd overeenkomstig de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de raad van 27/04/2016 (in werking van 25/05/2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Wij houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt inzake:

 • Duidelijke vermelding met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken (via privacyverklaring).
 • Wij onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • BTT is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid

Via ons contactformulier wordt u gevraagd diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u verstrekt.

Bij een bezoek aan onze site bewaren we:

 • Uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s.
 • Uw e-mailadres bij aanvraag offerte.
 • Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.
 • Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld site-registratie).

Deze informatie wordt gebruikt:

 • Om de inhoud van onze website te verbeteren.
 • Om u later eventueel te contacteren voor marketingdoeleinden.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen via de website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacybeleid?

Wenst u te reageren op ons privacybeleid, dan kunt u ons contacteren:

 • E-mail: contact@b-tt.be
 • Telefoon: +32 496 53 28 81
 • Post: Roeselaarsestraat 38a, 8850 Ardooie (België)
 • Als u ons uw postadres via het web meedeelt kunt u periodieke mailings ontvangen van ons, met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen. Als u dergelijke mailings niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: We verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gebruiken.
 • Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt kunt u telefonisch gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: We verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gebruiken.
 • Als u ons uw GSM-nummer via het web meedeelt kunt u via SMS/Whatsapp gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw nummer heeft medegedeeld. Indien u dergelijke berichten niet (meer) wenst te ontvangen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: We verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gebruiken.
 • Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt kunt u via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en diensten indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mailadres heeft medegedeeld. Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hierboven vermelde adres. NB: We verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gebruiken.
 • Als u in het algemeen geen mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (robinsonlist.be, gratis telefoonnummer 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro&Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel).
 • Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 • Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.
 • Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf op het bovenvermelde adres.

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt dit doen door ons op bovenvermeld adres te contacteren.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie.

Belgium Trucks & Trailers